IMG_5904

Miniskotaren Bison 6000x förflyttas med en dolly efter bilen.