Tolkoskog AB i förändring

Tolkoskog AB är ett serviceföretag som startades sommaren 2006, då som Fredde i Skavarp, av mig Fredrik Skillermark. Skavarp ligger i Ydre kommun längst ner i södra Östergötland på gränsen till Småland.

På grund av förändringar av arbetsuppgifter utanför Tolkoskog AB så erbjuds nu endast trädfällning och sektionsfällning. Miniskotaren finns kvar för att kunna ordna med uttransport av ris och stamdelar efter trädfällning.


Nyheter

  • Tolkoskog AB erbjuder numera avancerad trädfällning av problemträd genom sektionsfällning. För mer information se Trädfällning
  • Den 20 april 2018 blev Fredrik klar med certifieringen som Certified Professional TreeClimber enligt Arboristskolan. Det innebär att Tolkoskog AB nu även kan erbjuda tjänster som sektionsfällning. Sektionsfällning betyder att man klättrar upp i trädet och fäller det från toppen och neråt när det är ont om plats och en vanlig markfällning inte går att genomföra.
  • Från och med den 1 augusti 2016 ingår trädfällning i trädgårdar samt borttagande av detsamma i RUT-avdraget.
  • Tolkoskog AB finns på Instagram och Facebook