Miniskotare

Företaget använder en miniskotare av modell Bison 6000x tillverkad av Kranman. Det är en sexhjulsdriven skotare med en bredd på endast 135 cm och en vikt på 1350 kg. Den lastar 1900 kg och passar därför utmärkt i små bestånd där breda vägar inte är önskvärt, på känslig mark när man vill undvika körskador, när virkesmängden inte är så stor att det lönar sig att ta dit större maskiner, för att hämta enstaka vindfällen utan att behöva ta ner fler träd för att komma fram med mera. Efter att ha fällt träd i trädgårdar kan miniskotaren givetvis användas för att få ut ris och virke från trädgården utan att det blir djupa spår.

Miniskotaren kan vara en del av en lösning i gallringskedjan. Till exempel där en större skotare har svårt att ta sig fram på grund av dålig bärighet kan Bison 6000x skota ut virket till fastare mark där ordinarie skotare fortsätter drivningen.

Hör gärna av Dig om du tror att Bison 6000x kan hjälpa dig att lösa ett skotningsbehov eller om Du undrar över något.