Trädfällning

Har träden i trädgården blivit för höga? Har morgon- eller kvällssolen försvunnit? Skräpar de ner eller kanske börjar det bli riskfyllt när det blåser? Kanske är det dags att ta ner träden.

Klättrare i träd

Fredrik på väg upp för att sektionsfälla en björk.

När det gäller trädfällning på tomter, i närheten av hus, ledningar och liknande görs först en bedömning av möjligheterna att ta ner trädet och därefter lämnas ett prisförslag med ett förslag på lämplig åtgärd. Är det ont om plats att genomföra en traditionell markfällning finns även möjlighet till sektionsfällning. Det innebär att man klättrar upp i trädet, kvistar det på väg upp och fäller det i mindre sektioner från toppen och nedåt. Behövs det så firar vi ner grenarna för undvika skador på hus, andra träd och liknande. Detta första besök är kostnadsfritt.

Tolkoskog AB kan även erbjuda bortforsling av stamdelar och ris. Inne på tomten används en miniskotare
på 1350 kg vilket innebär minimalt med skador i trädgården. Från tomtgränsen tar någon av företagets samarbetspartners över. Önskar ni få träden uppsågade i stocklängder eller vedlängder för att senare själva ta hand om veden så ordnar vi givetvis det.

Finns det önskemål om stubbborttagning genom fräsning så har Tolkoskog AB ett samarbete med Ola Egefalk AB från Tranås som tar bort stubbarna efter trädfällning.

Med precisionsfällning gick den ner framför huset.

Sedan 1 augusti 2016 ingår trädfällning i RUT-avdraget om träden/trädet står inom er tomtgräns. RUT-avdraget ger 50% i avdrag på arbetskostnaden inklusive moms direkt vid fakturatillfället, dock inte för maskinkostnaden.

Jag, Fredrik Skillermark, innehar Motorsågskörkort ABC, är utbildad sektionsfällare och har stor erfarenhet i motorsågshantering och precisionsfällning.

Tolkoskog AB har ansvarsförsäkring genom Trygg-Hansa.

Välkommen att ta kontakt!