Tolk- och skogsservice i ett

Version 2

Tolkoskog AB är ett serviceföretag som startades sommaren 2006, då som Fredde i Skavarp, av mig Fredrik Skillermark. Skavarp ligger i Ydre kommun längst ner i södra Östergötland på gränsen till Småland.

Inriktningarna för företaget är två helt skilda branscher. Den ena är en tolkservice och då gäller det teckenspråks- och dövblindtolkning och den andra är en skogsservice där det främst handlar om manuell huggning, gallrings-, röjnings-, planteringshjälp, trädfällning och numera skotning av virke med en miniskotare, Bison 6000x.

För att läsa mer om de olika inriktningarna, klicka på respektive flik.


Nyheter

  • Tolkoskog AB erbjuder numera avancerad trädfällning av problemträd genom sektionsfällning. För mer information se Trädfällning
  • Den 20 april blev Fredrik klar med certifieringen som Certified Professional TreeClimber enligt Arboristskolan. Det innebär att Tolkoskog AB nu även kan erbjuda tjänster som sektionsfällning. Sektionsfällning betyder att man klättrar upp i trädet och fäller det från toppen och neråt när det är ont om plats och en vanlig markfällning inte går att genomföra.
  • Från och med den 1 augusti 2016 ingår trädfällning i trädgårdar samt borttagande av detsamma i RUT-avdraget.
  • Tolkoskog AB finns nu på Instagram