Tolkservice


Teckenspråks- och dövblindtolk
Auktoriserad teckenspråkstolk

Efter avslutad utbildning har jag, sedan januari 2002, tolkjobbat som teckenspråks- och dövblindtolk på tolkcentralen i Linköping, Östergötland fram till och med sista september 2010. Under de här åren har jag fått möjlighet att arbeta med olika sorters tolkuppdrag, allt ifrån vardagstolkning till viss tolkning på universitet. Jag har även erfarenhet av att tolka i tingsrätten, hovrätten och förvaltningsrätten.

Några av de mer speciella tolkningar jag har fått uppleva var till exempel när Deaflympics avgjordes i Sundsvall 2003 och jag hade förmånen att vara med i tolkgruppen. Där hade man god nytta av sin engelska, tyska och sin förmåga att hitta lösningar i de kommunikationssituationer som uppstod. Eller när jag, i februari 2007, fick chansen att följa med de svenska deltagarna till Deaflympics i Salt Lake City, USA och 2013 till Deaflympics i Sofia, Bulgarien, som tolk.

Jag har också vid några tillfällen tolkat konferenser där konferensspråket varit talad engelska. Under 2009 och 2010 har jag delvis tolkat en utbildning i digital media där undervisningsspåket varit talad engelska. 2015 och 2016 har jag gått kursen ”Tolkning till och från engelska som tredje språk” steg 1 och 2.

Efter den sista september 2010 arbetar jag numera som frilanstolk i egen regi.

Våren 2012 blev jag klar med min auktorisation och är numera auktoriserad teckenspråkstolk. Min målsättning är att så långt det är möjligt arbeta med auktoriserade underleverantörer i de fall det är aktuellt.
Har Ni behov av tolk för kortare eller längre uppdrag så hör av Er!

 

top2