Skogsservice

Tolkoskog AB erbjuder en god service näskogr det gäller skogsvård. Röjning, trädfällning, manuell
huggning, losskapning och upparbetning av vindfällen samt plantering är några av de tjänster företaget utför.

Tolkoskog AB kan även erbjuda skotning med en miniskotare Bison 6000x. Det är en liten, lätt och smidig maskin med en bredd på 135 cm och en vikt på 1350 kg. Finns det behov av skotning i mindre bestånd, vill Du undvika breda vägar, skotning på känslig mark eller dylikt så hjälper jag gärna till. Se mer information under länken miniskotare.

Sedan årsskiftet 2015/2016 är Tolkoskog AB PEFC-certifierat.

När det gäller trädfällning på tomter, i närheten av hus och liknande görs först en bedömning av möjliga lösningar och därefter lämnas ett prisförslag.

Jag, Fredrik Skillermark, innehar Motorsågskörkort ABC och Röjsågskörkort RA RB. Fram till nu har jag varit kursledare för ett 90-tal deltagare i kurser för främst Motorsågskörkort AB men även Röjsågskörkort RA RB och Motorsågskörkort C.

Finns det behov av skogsvårdsåtgärder så hör gärna av Dig.

 

top2